top of page
  • gweinyddyddeos

Teyrnged i Kevin Davies

Gyda sioc anferth a thristwch mawr bu i ni glywed am farwolaeth Kevin Davies yn ddiweddar, ac anfonwn ein cydymdeimladau llwyr at Catrin ei weddw, ei blant Gerallt ac Einir, a gweddill y teulu.


Roedd Kevin yn aelod ffyddlon o Fwrdd Eos ac yn gyfarwyddwr ar y cwmni ers y cychwyn un ym mis Tachwedd 2012. Cofiwn ei gyfraniadau gwerthfawr a’i sylwadau craff yn ein cyfarfodydd cynnar a arweiniodd at sefydlu’r cwmni, a’i gyngor doeth wrth i ni geisio darganfod y llwybr drwy’r gors gyfreithiol a’r trafodaethau cymhleth i gyrraedd pen y daith.


Cynrychioli Cyhoeddiadau Mwldan oedd Kevin ar Fwrdd Eos, sef braich cyhoeddi label Fflach, ac roedd Kevin yn rhan o gwmni Fflach o’r cychwyn. Roedd yn briod a Catrin, sef chwaer Ann oedd yn briod a’r diweddar Richard Jones, Ail Symudiad, ac roedd Kevin wedi cymryd yr awenau gyda chwmni Fflach yn dilyn colli dau sylfaenydd y cwmni, Richard a’i frawd, Wyn yn ddisymwth y llynedd.


Roedd Kevin yn aelod gwerthfawr o’i gymuned hefyd. Bu’n weithgar gydag Aelwyd Crymych fel arweinydd y Gwasanaeth Ieuenctid am dros ddegawd gan gyfrannu at yr uned addysg gymunedol. Cymerodd rhan flaenllaw ym maes Cymraeg i Oedolion hefyd ac roedd yn gyfrifol am ddosbarthiadau ar draws Sir Benfro ers sefydlu'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol.

Yn gefnogwr pêl-droed ac aelod brwd o’r Wal Goch, roedd canu a cherddoriaeth hefyd yn agos at ei galon, a bu’n aelod brwd o gorau lleol gan gynnwys Côr Crymych a’r Cylch, ond roedd hefyd yn weithgar iawn wrth warchod buddiannau cerddorion a chyfansoddwyr.

Byddwn yn colli ei gyfraniadau hirben a’i ddadansoddiadau treiddgar wrth graffu ar faterion Eos yn ein cyfarfodydd, ond diolchwn am y cyfle i’w adnabod, am ei bersonoliaeth radlon, ac am ei gyfraniad oesol i’n diwylliant.


Bydd colled fawr ar ei ôl.


Bwrdd Eos


31 views0 comments

Comments


bottom of page