top of page

eos

Ymaelodi
Become a Member

YMAELODI AG EOS

Ar hyn o bryd, gan mai PRS sy’n casglu gwybodaeth darlledu ar ran Eos, mae’n ofynnol i chi fod yn aelod o PRS cyn ymaelodi ag Eos.

Os ydych chi eisoes yn aelod o PRS ac eisiau ymaelodi ag Eos, gellir lawr lwytho’r pecyn ail-aseinio hwaliau darlledu ar y linc isod:

 

Pecyn Ail aseinio Eos 2024 (Word)

Pecyn Ail aseinio Eos 2024 (PDF)

Os ydych chi angen ymuno gyda PRS ac Eos o’r newydd, gellir lawr lwytho’r pecyn wrth glicio ar y linc isod:

 

Pecyn Aelod Newydd Eos - (Word)

 

Pecyn Aelod Newydd Eos - (PDF)

 

Mae’n holl bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau’r pecyn er mwyn hwyluso’r broses ymaelodi ac osgoi gorfod ail-aseinio eich hawliau darlledu a theledu yn hwyrach.

BECOME A MEMBER WITH EOS

Currently, as PRS collects broadcasting information on behalf of Eos, you are required to be a member of PRS before joining Eos.

If you are already a member of PRS and would like to join Eos, the relay assignment pack can be downloaded on the link below:

 

2024 Rights Reassignment Pack (Word)

2024 Rights Reassignment Pack (PDF)

If you need to join the new PRS and Eos, the pack can be downloaded by clicking on the link below:

 

New Eos Member Pack (Word)

 

New Eos Member Pack (PDF)

 

It is essential that you follow the instructions of the pack in order to facilitate the membership process and avoid having to reassign your broadcasting and television rights later.

bottom of page