eos

Pobl
People

Cyflwyno Bwrdd Eos

Sefydlwyd Eos yn ffurfiol ar 27 Tachwedd 2012 mewn cyfarfod cyffredinol yn Llanidloes.
Yno etholwyd bwrdd Eos:

Introducing the Eos Board

Eos was formally established on 27 November 2012 at a general meeting in Llanidloes.
There the Eos board was elected:

Rhys Harris – Cadeirydd / Chair
Cyfrifydd a Chyn-gerddor / Accountant and Musician 

www.owainbebb.com
 

Kevin Davies
Cwmni Cyhoeddi a Label Recordio Fflach / 

www.fflach.co.uk
 

Ruth Myfanwy
Cwmni cyhoeddi Curiad a dylunydd / 

www.curiad.co.uk
 

Dafydd Roberts
Cynhyrchydd ac Ymgynghorydd Hawlfreintiau / Producer and Rights Consultant

 

Ynyr Roberts
Cerddor a dylunydd / Musician and Designer

www.brigyn.com
 

Jim O’Rourke
Cerddor ac ymgynghorydd / Musician and Consultant

www.jimorourke.com
 

Huw Chiswell
Canwr-cyfansoddwr / Singer-songwriter

 

Bryn Fôn
Canwr-cyfansoddwr ac actor / Singer-songwriter and Actor 

www.labelabel.co.uk
 

Gwenan Gibbard
Telynores a chantores / Harpinst and Singer

www.gwynn.co.uk / www.sainwales.com

Emyr Rhys
Cerddor a Cynhyrchydd / Musician and Producer  

www.stwidioaran.com

Tomos I Jones
Gweinyddwr Eos

Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu Cyf, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5TG

gweinyddyddeos@gmail.com