top of page

eos

Pobl
People

Cyflwyno Bwrdd Eos

Sefydlwyd Eos yn ffurfiol ar 27 Tachwedd 2012 mewn cyfarfod cyffredinol yn Llanidloes.
Yno etholwyd bwrdd Eos:

Introducing the Eos Board

Eos was formally established on 27 November 2012 at a general meeting in Llanidloes.
There the Eos board was elected:


Ruth Myfanwy – Cadeirydd / Chair
Cwmni cyhoeddi Curiad a dylunydd / 

www.curiad.co.uk

Huw Chiswell

Canwr-cyfansoddwr / Singer-songwriter

Bryn Fôn
Canwr-cyfansoddwr ac actor / Singer-songwriter and Actor 

www.labelabel.co.uk
 

Gwenan Gibbard
Telynores a chantores / Harpist and Singer

www.gwynn.co.uk / www.sainwales.com

Mei Gwynedd

Canwr-cyfansoddwr efo Recordiau Jigcal / Singer-songwriter with Jigcal Records

Rhys Harris
Cyfrifydd a Chyn-gerddor / Accountant and Musician 

www.owainbebb.com

 

Jim O’Rourke
Cerddor ac ymgynghorydd / Musician and Consultant

www.jimorourke.com

 

Emyr Rhys
Cerddor a Cynhyrchydd / Musician and Producer  

www.stiwdioaran.com

Dafydd Roberts
Cynhyrchydd ac Ymgynghorydd Hawlfreintiau / Producer and Rights Consultant

 

Ynyr Roberts
Cerddor a dylunydd / Musician and Designer

www.brigyn.com

Neil Rosser

Canwr-cyfansoddwr / Singer-songwriter

Tomos I Jones
Gweinyddwr Eos

bottom of page