top of page

eos

Cronfa Nawdd 
Grant Fund
2020

YMGEISWYR LLWYDDIANNUS 2020

SUCCESSFUL APPLICANTS 2020

ALUN GAFFEY

Cyfraniad tuag at offer newydd.  

 

Contribution towards new equipment.

 

Alun Gaffey | Free Listening on SoundCloud   

ARAN

Cyfraniad tuag at ddatblygu gwefan newydd.  

Contribution towards developing a new website..

 

Stiwdio Aran - Cwmni a Stiwdio Recordiau Cerdd Cymru - Cerdd Gym Cymraeg

FRANCESCA DIMECH

Cyfraniad tuag at recordio caneuon newydd.  

 

Contribution towards recording new songs.

 

Francesca Dimech 

GARETH BONELLO

Cyfraniad tuag at offer newydd.  

 

Contribution towards new equipment.

 

Media | The Gentle Good 

MARED WILLIAMS

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm gysyniad newydd.  

Contribution towards recording a new concept album.

 

Mared Williams (@mared_w) • Instagram photos and videos

PLU

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm newydd.  

 

Contribution towards recording a new album.

 

Video | pluband

CWMNI THEATR MALDWYN

Cyfraniad tuag at gynhyrchiad newydd o Y Mab Darogan i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r cwmni. 

 

Contribution towards a new production of Y Mab Darogan to celebrate their 40th anniversary.        

 

Theatr Maldwyn (@TheatrMaldwyn) / Twitter

YNYS

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm newydd.  

 

Contribution towards recording a new album.

 

Merch | Ynys (bandcamp.com)

bottom of page