top of page

eos

Cronfa Nawdd 
Grant Fund
2022

YMGEISWYR LLWYDDIANNUS 2022

SUCCESSFUL APPLICANTS 2022

ANGHARAD JENKINS

Cyfraniad tuag at recordio albwm newydd. 

 

Contribution towards recording a new album.

 

HOME | mysite-1 (angharadjenkins.cymru) 

PROSIECT COFFA LES MORRISON

Cyfraniad tuag at brosiect cymunedol gan gynnwys sesiynau recordio gyda cherddorion ifanc Dyffryn Ogwen

Contribution towards a community project including recording sessions with young musicians in the Ogwen Valley.

GARETH BONELLO

Cyfraniad tuag at hyrwyddo albwm newydd.  

 

Contribution towards promoting a new album.

 

Adre | The Gentle Good

GWENNO MORGAN

Cyfraniad tuag at gostau perfformiadau byw.

Contribution towards live performances costs.

 

gwennomorgan - Listen on YouTube, Spotify - Linktree

MELIN MELYN

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm newydd.

Contribution towards producing a new album.     

 

Blomonj | Melin Melyn (bandcamp.com)

MORGAN ELWY

Cyfraniad tuag at recordio caneuon newydd.

Contribution towards recording new songs.

 

morganelwy

PELYDRON

Cyfraniad tuag at recordio caneuon newydd.  

Contribution towards recording new songs.

 

Music | Pelydron (bandcamp.com)

FFENEST

Cyfraniad tuag at recordio caneuon newydd.  

Contribution towards recording new songs.

bottom of page