top of page

eos

Cronfa Nawdd 
Grant Fund
2021

YMGEISWYR LLWYDDIANNUS 2021

SUCCESSFUL APPLICANTS 2021

ACAPELA

Sesiynau cyfansoddi i bobl ifanc gyda Urdd Bro Morgannwg. 

 

Music composing sessions for young people with Urdd Bro Morgannwg.

 

Music venue Cardiff Wales - Acapela Studios   

CALAN

Cyfraniad tuag at costau hyrwyddo a marchnata taith Calan yn 2022. 

Contribution towards marketing and promotion costs of Calan's upcoming tour in 2022.

 

Calan (calan-band.com)

GEORGIA RUTH

Cyfraniad tuag at recordio albwm newydd.  

 

Contribution towards recording a new album.

 

Home | Georgia Ruth

ENDAF ROBERTS a GWALLGOFIAD

Prosiect magu talent 'Sbardun' yn canolbwyntio ar gerddoriaeth electroneg.

Ariannwyd ar y cyd gyda Cyngor Celfyddydau Cymru. 

The Sbardun project focusing on developing electronig music talent.

Co-funded with Arts Council Wales.

 

Stream Endaf music | Listen to songs, albums, playlists for free on SoundCloud

CellB - Creative, Blaenau Ffestiniog, North Wales | Gwallgofiaid

IFAN PRITCHARD

Cyfraniad tuag at offer er mwyn trefnu sesiynau ar-lein i gefnogi cyfansoddwyr a cherddorion ifanc.

 

Contribution towards new equipment to arrange online sessions to support young composers and musicians.       

 

Gwilym - Home | Facebook

I KA CHING

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm yn dathlu 10 mlynedd o I KA Ching  .

Contribution towards recording an album celebrating 10 years of I KA Ching.

 

I KA Ching | Cwmni Recordiau Annibynnol | Independent Record Label

ROGUE JONES

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm newydd.  

 

Contribution towards recording a new album.

 

Music | Rogue Jones (bandcamp.com)

bottom of page