top of page
Cysylltwch â ni / Contact Us

YMHOLIADAU CYFFREDINOL /

GENERAL ENQUIRIES

+44 (0)1286 832106

+44 (0)7376 467872

gweinyddyddeos@gmail.com

9.30am – 5pm

Llun – Gwener / Monday – Friday

Eos – Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu Cyf,
Canolfan Sain,
Llandwrog,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5TG

CWYNION /

COMPLAINTS

Os hoffwch gofnodi cwyn, defnyddiwch y manylion ar y dudalen hon. Bydd pob cwyn yn derbyn sylw gan Weinyddydd Eos.

Ymdrechwn i ymateb o fewn 48 awr.

To log a complaint, please contact Eos administration using the information on this page. All complaints will be dealt by the Eos Administrator.

We aim to reply within 48 hours.

FFURFLEN GYSWLLT GDPR /
GDPR CONTACT FORM

DEWISIADAU CYSWLLT / CONTACT PREFERENCES

Diolch am danysgrifio / Thanks for submitting!

Byddwch yn gallu dad-danysgrifio o’r rhestr ar unrhyw adeg, bydd eich holl fanylion personol yn cael eu dileu. Ni fyddwn yn rhannu eich data personol.


You will be able to unsubscribe from the list at any time, all your personal details will be deleted.  Your personal data will never be shared.

bottom of page