top of page

eos

Cyfreithiol
Legal

Cliciwch yr eicon i lawrlwytho Memorandwm Eos

Click icon to download the Eos Memorandum and Articles of Association

RHEOLIADAU RHEOLAETH HAWLFRIANT 2016 (CYFARWYDDEB UE)
MANAGEMENT OF COPYRIGHT (EU DIRECTIVE) REGULATIONS 2016

ADRODDIADAU TRYLOYWDER BLYNYDDOL

Adroddiad
Tryloywder
Blynyddol
2016

Adroddiad
Archwiliad
Eos 2016

Adroddiad Tryloywder Blynyddol 2017

Adroddiad
Tryloywder
Blynyddol
2018

Adroddiad
Tryloywder
Blynyddol
2019

Adroddiad
Tryloywder
Blynyddol
2020

ANNUAL TRANSPARENCY REPORTS

Annual Transparency Report 2016

Eos Auditor’s Report 2016

Annual Transparency Report 2017

Annual Transparency Report 2018

Annual Transparency Report 2019

Annual Transparency Report 2020

Adroddiad
Tryloywder
Blynyddol
2021

Adroddiad
Tryloywder
Blynyddol
2022

Annual Transparency Report 2021

Annual Transparency Report 2022

bottom of page