top of page
  • gweinyddyddeos

PROSIECTAU CRONFA NAWDD EOS // 2019 // EOS GRANT FUND PROJECTS

"Ar ran Bwrdd Eos, mae'n bleser gen i gyhoeddi ein bod yn cefnogi'r prosiectau cyffrous yma gyda grantiau o Gronfa Nawdd Eos."

//

"On behalf of the Eos Board, it's my pleasure to announce that we'll be supporting theses exciting projects with grants from The Eos Grant Fund."


Rhys Harris

Cadeirydd Eos / Eos Chairman

 

BITW

Cyfraniad tuag at recordio albwm newydd.  

Contribution towards recording a new album.BWNCATH

Cyfraniad tuag at daith eu halbwm newydd yn 2020.  

Contribution towards a tour promoting their new album in 2020.GAI TOMS (RECORDIAU SBENSH)

Cyfraniad tuag at offer stiwdio newydd i Recordiau Sbensh.  

Contribution towards new studio equipment for Recordiau Sbensh.LWCUS T

Cyfraniad tuag at gynllun marchnata prosiect newydd Yr Ods - Iaith y Nefoedd.  

Contribution towards marketing and promoting the new project from Yr Ods - Iaith y Nefoedd.OWAIN GRUFFUDD ROBERTS

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm newydd.  

Contribution towards recording a new album.SWNAMI

Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm newydd.  

Contribution towards recording a new album.THALLO

Cyfraniad tuag at ymarfer a chreu cynnyrch newydd.  

Contribution towards rehearsals and recording new content.


66 views3 comments
bottom of page