top of page
  • ynyrgr

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL – 2015 – ANNUAL GENERAL MEETING

Updated: Jul 30, 2019

I’w gynnal yng Nghanolfa y Morlan, Morfa Mawr,  Aberystwyth. SY23 2HH

Dydd Sadwrn 21/11/15 – 2.00 pm


Mae’n bleser gennyf gyhoeddi ein gwesteion arbennig ar gyfer y cyfarfod fydd Betsan Powys, Golygydd Cynnwys BBC Radio Cymru, a Gareth Iwan, Uwch Gynhyrchydd Cerddoriaeth BBC Radio Cymru. Bydd hwn yn gyfle unigryw i gael mwy o wybodaeth am gynnwys cerddorol Radio Cymru a’r berthynas gydag Eos.


Rhaglen

CyflwyniadGwesteion Arbennig – Betsan Powys a Gareth Iwan

Adroddiad y Cadeirydd.

Adroddiad ariannol a derbyn y cyfrifon am y flwyddyn yn diweddu’r 31/12/2014

Penodi Cyfarwyddwyr

U.F.A.


———————————————————————————————–


To be held in the Morlan Centre, Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH

Saturday 21/11/15 – 2:00 pm


I’m pleased to announce our special guests for the meeting will be Betsan Powys and Gareth Iwan of the BBC. This will be an unique chance to gain more information about Radio Cymru’s music content and the relationship with Eos.


Agenda

IntroductionSpecial Guests – Betsan Powys and Gareth Iwan

Chairman’s Address

Financial Report and presentation of the accounts for the year ending 31/12/2014

Appoint Directors

Any other issues

10 views1 comment

1 Comment


George Grant
George Grant
Feb 22, 2023

Students should focus on specifics rather than the overall Idea. For instance, while ordering CV-writers.org.uk are asked to properly define the topic paper complexity and other directions. Students must also get in touch with the support personnel if they need to alter something or require advice.

Like
bottom of page