top of page

eos

Ymaelodi
Become a Member

Ar hyn o bryd, gan mai PRS sy’n casglu gwybodaeth darlledu ar ran Eos, mae’n ofynnol i chi fod yn aelod o PRS cyn ymaelodi ag Eos.

As PRS collects broadcasting information on behalf of Eos, you are required to be a member of PRS before joining Eos.

YMAELODI / JOIN

AELOD O'R PRS / MEMBER OF PRS

Diolch am gyflwyno / Thanks for submitting.

bottom of page