top of page
  • ynyrgr

TEYRNGED EOS I DR MEREDYDD EVANS

Updated: Jul 30, 2019

Mae colli Merêd yr ergyd fawr i Gymru gyfan, ac yn arbennig felly i Eos – y corff casglu annibynnol sydd yn ei blentyndod. Roedd Merêd yn Llywydd Anrhydeddus ar Eos, ac roedd ei arweiniad, ei gefnogaeth a’i anogaeth yn ysbrydoliaeth i ni i gyd.  Pan oedd y gwaith cyfreithiol yn pentyrru arnom o Lundain, neu rwystrau di-ri yn ein hwynebu, yna byddai galwad ffôn gyda’r nos gan Merêd yn codi’n hysbryd, ac yn ein hysbrydoli i gario ‘mlaen.

Roedd yn bleser ei weld yn ein cyfarfodydd cyffredinol, ac roedd ei gyngor doeth yn ein cadw ar y trywydd iawn, er mwyn cyrraedd y nod o sefydlu corff casglu annibynnol.

Bydd colled fawr ar ei ôl, ond bydd ei waith wedi cyfoethogi diwylliant ein cenedl.

Dafydd M Roberts12 views0 comments

Comments


bottom of page