top of page

eos

Asiantaeth Hawliau Darlledu
The Broadcasting Rights Agency

Eos yw’r Asiantaeth Hawliau Darlledu sy’n gwasanaethu’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Eos is the Broadcasting Rights Agency that serves the music industry in Wales.

Ymaelodi
Be a Member
Newyddion
News
Aelodau
Members
Cronfa Eos
Eos Fund
#EosCymru

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Follow us on social media!

eos-band-691224_1280.jpg
bottom of page